Βιβλία σε / Βιβλία στα Φινλανδικά / Άλλα βιβλία

Junkkari Kaija Maria, Lari Junkkari, (2003), Nykyajan paimentolaiset. Työ ja koti maailmalla, 267pp. (SS)

Suomalaiset kansainvälistyvän työelämän kuvioissa

Haastatteluihin ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa kansainvälistyvän työelämän paimentolaisille, jotka työ vie asumaan maailmalle.

Miten ulkomailla vietetyt vuodet vaikuttavat? Millaista lähtövalmennusta? Miten parisuhteesta ja lasten hyvinvoinnista huolehditaan? Millaisia maailmankansalaisia niin sanotun kolmannen kulttuurin lapsista tulee? Millaisia kulttuurisokin muotoja on odotettavissa? Minkälainen on Suomeen paluu? Teoksessa on haastateltu eri puolilla maailmaa asuvia suomalaisia. Lisäksi on hyödynnetty kansainvälisiä tutkimuksia. Kirja tarjoaa hyödyllisen pohdiskelu- ja keskustelualustan ulkomaantyön ensikertalaisille ja konkareille, heidän läheisilleen ja työnantajilleen.

Ekspatriaattitutkimuksissa on havaittu, että ihminen, joka uskaltaa avoimesti kohdata oman kulttuurishokkinsa, pääsee myöhemmin syvemmälle uuden kulttuurin tuntemisessa kuin se, joka väittää, että mikään ei shokeeraa häntä.

Tohtori Elisabeth Marxin mukaan kulttuuristressi tai shokki kestää seitsemästä viikosta yhteen vuoteen. Kulttuurishokin tuntemukset toistuvat useaan kertaan uuteen kulttuuriin sopeutuessa.

Kaija Maria Junkkari on perheneuvoja, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija, luennoitsija ja kouluttaja. Kaija Maria Junkkari ja hänen miehensä Lari Junkkari ovat kumpikin maanlaajuisesti tunnettuja puhujia, luennoitsijoita, kouluttajia ja kirjailijoita. Kumpikin on hankkinut lisäkoulutusta työnohjauksen, työyhteisövalmennuksen, terapian ja sielunhoidon alalta.

Βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη  του συλλόγου
Αξιολόγησε το βιβλίο αυτό
Σύνολο Ψήφων: 0
1*   2*   3*   4*   5*  

Πρόσθεσε σχόλιο

Παρακαλώ συμπλήρωσε όλα τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο. Η ηλεκτρονική σου διεύθυνση (Email) δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Απόφυγε την χρήση κεφαλαίων γραμμάτων - εκτός βέβαια από το πρώτο γράμμα ονόματος ή πρότασης.

* * * *

Γράψε μόνο καθαρό κείμενο (ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο και αριθμούς, όχι σύμβολα ή κωδικούς του HTML). Αν εισάγεις σύμβολα, η αποστολή ακυρώνεται. Άφησε μια κενή σειρά μεταξύ των παραγράφων.

Για λόγους ασφαλείας, αντίγραψε τους αριθμούς της εικόνας στο αντίστοιχο πεδίο. Αν οι αριθμοί είναι δυσανάγνωστοι ή αν πέρασαν 20 λεπτά από τότε που άνοιξες την σελίδα, «κάνε κλικ εδώ για να τους αλλάξεις».

Αναζήτηση

Bιβλιοθήκη