Tulosta | Tallenna WORD-muodossa | Tallenna HTML-muodossa

Ohjesäännöt

27/07/2016


THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN OHJESÄÄNNÖT
(Uudistettu 28.9.2015)

Thessalonikin Suomi-koulu toimii Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran alaisena.

Tarkoitusperät:

  1. Antaa täydentävää opetusta tukemalla suomen kielen oppimista.
  2. Tehdä oppilaille Suomea ja suomalaista kulttuuria tunnetuksi.

Oppilaat:

Suomi-koulun oppilas voi olla kuka tahansa suomalainen tai puolisuomalainen lapsi, jolla on välttävä suomen kielen taito.
Suomi-koulun oppilaiden alaikäraja on 3 vuotta, joka heidän tulee olla täyttänyt ennen koulun alkua. Opettajilla on oikeus päättää rajatapauksista.
Uusien oppilaiden on ilmoittauduttava kouluun lukuvuoden alussa. Edellisvuoden oppilaiden katsotaan jatkavan koulua, jos he eivät toisin ilmoita.

Hallinto: Koulun hallinnosta vastaavat osittain vanhempainfoorumi ja osittain vanhempainyhdistyksen kokous.

1. Vanhempainfoorumi

Vanhempainfoorumi kokoontuu kerran ennen lukuvuoden alkua, viimeistään elokuun viimeisellä viikolla, ja tarvittaessa useimmin.
Vanhempainfoorumista on vastuussa vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilö.
Vanhempainfoorumi on päätösvaltainen 2/3 sen jäsenistä ollessa paikalla.
Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö.

Vanhempainfoorumin tehtävät:

2. Vanhempainyhdistyksen kokous

Vanhempainyhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran viimeistään viikko syksyn vanhempainfoorumin kokouksen jälkeen ja kerran kevätlukukaudella.
Sekä tarvittaessa viikon sisällä jokaisesta ylimääräisestä vanhempainfoorumin kokouksesta.
Kokouksen alussa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja.
Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat automaattisesti yksi jokaisen Suomi-koulun oppilaan vanhemmista ja opettajat.
Vanhempainyhdistyksen jäsenellä on oikeus esittää mielipiteensä, osallistua keskusteluun, ehdottaa, äänestää, valita ja olla ehdokkaana vaaleissa.
Vanhempainyhdistyksen kokous on päätösvaltainen 2/3 sen jäsenistä ollessa paikalla.
Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö, jollei toisin mainita. 

Vanhempainyhdistyksen kokouksen tehtävät:

Rahastonhoitajan tehtävät:

Vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilön tehtävät:

Opettajajäsenten tehtävät:

Vanhempien tehtävät:


Tulostuspäivämäärä 24/05/2019
Sivustolta Pohjois - Kreikan Suomi - Seura
www.suomi-seura.gr/fi/sx_PrintPage.asp?newsID=9