Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Διοικητικά όργανα και διεύθυνση

27/07/2016


Διοικητικά όργανα και διεύθυνση

Το Φινλανδικό σχολείο διοικείται εν μέρει από το Φόρουμ γονέων και εν μέρει από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Πρόεδρος: (Η) Annukka Poikkeus-Larionov
Ταμίας: (Ο) Marko Suomalainen
Δασκάλα: (Η) Outi Holopainen
Δασκάλα: (Η) Maria Psitillis
Δασκάλα: (Η) Annukka Poikkeus-Larionov

Επίσης στη διοίκηση συμμετέχει ο ένας ο γονέας από κάθε οικογένεια.


Εκτύπωση στις 06/12/2019
Από την ιστοσελίδα Φινλανδικός Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας
www.suomi-seura.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsID=41