Tulosta | Tallenna WORD-muodossa | Tallenna HTML-muodossa

Ohjesäännöt

27/07/2016


THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN OHJESÄÄNNÖT
(Tarkistettu syksyllä 2020)

Thessalonikin Suomi-koulu toimii Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran alaisena, koska koulu itse ei ole virallinen yhdistys. Tämän vuoksi vähintään yksi koulun kokouksen jäsenistä on oltava Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan jäsen.

1. Tarkoitusperät

2. Oppilaat

Suomi-koulun oppilas voi olla kuka tahansa suomalainen-puolisuomalainen lapsi tai suomalaisen jälkeläinen, joka kuulee suomen kieltä puhuttavan jossakin määrin koti – tai lähiympäristössään.

Erikseen voidaan harkita sellaisen ryhmän perustamista, jossa edellä mainitut lapset eivät osaa, eivätkä kuule suomen kieltä puhuttavan.

Suomi-koulun oppilaiden alaikäraja on 3 vuotta, joka pitää täyttää kouluvuoden aikana ja yläikäraja on 18 vuotta. Jos oppilas täyttää kouluvuoden aikana 19, hän ei kuulu Suomesta saatavan valtionavustuksen piiriin. Opettajat päättävät ns. rajatapauksista, keskusteltuaan asiasta vanhempien kanssa.

Uusien oppilaiden on ilmoittauduttava kouluun viimeistään lukuvuoden alussa ennen koulun kokousta. Edellisvuoden oppilaiden katsotaan jatkavan koulua, jos he eivät toisin ilmoita.

Opettajat päättävät kesken lukuvuoden kouluun tulevien oppilaiden ryhmiin sijoittamisesta, keskusteltuaan ensin asiasta myös kyseisen oppilaan vanhemman kanssa. 

3. Koulun kokous

Koulua johtaa koulun kokous, joka koostuu jokaisen oppilaan yhdestä vanhemmasta, koulun opettajista sekä yhdestä Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan edustajasta. Vuosittaisessa syyskokouksessa ennen lukukauden alkua, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, opettajat sekä tilintarkastaja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Huom! tilintarkastaja mielellään koulun ulkopuolinen henkilö (Helsingin Suomi-seuran toive).

Jokaisessa koulun kokouksessa valitaan erikseen kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja.

Koulun kokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa: Viimeistään syyskuussa ennen koulun alkua ja kerran kevätlukukaudella. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous valtion toiminta-avustuksen päätöksen jälkeen. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Koulun kokouksen jäsenillä on oikeus kutsua koolle ylimääräinen koulun kokous määräenemmistön näin halutessa, jonka koulun puheenjohtaja kutsuu koolle mahdollisimman pian saatuaan siitä pyynnön.

Koulun kokouksen jäsenellä on oikeus esittää mielipiteensä, osallistua keskusteluun, ehdottaa, äänestää, valita ja olla ehdokkaana vaaleissa.
Opettajaa ei voi valita koulun puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai rahastonhoitajaksi.
Koulun kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on paikalla. Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö.

Kokouspöytäkirjat säilytetään sähköisesti, eikä niitä allekirjoiteta. Kopio pöytäkirjoista on lähetettävä myös Pohjois-Kreikan Suomi-Seuralle.

Säännöt käännetään myös kreikaksi, kaikki sähköpostit kirjoitetaan myös kreikaksi tai tarvittaessa pelkästään englanniksi.

Tarvittaessa kokoukset pidetään kreikaksi tai englanniksi, yhdenkin ei-suomea tai ei-kreikkaa osaavan ollessa paikalla.

3.1 Koulun kokouksen tehtävät

3.2 Koulun puheenjohtaja

 3.3 Rahastonhoitaja

3.4 Tilintarkastaja:

3.5 Opettajat

4. Vanhemmat


Tulostuspäivämäärä 25/06/2021
Sivustolta Pohjois - Kreikan Suomi - Seura
www.suomi-seura.gr/fi/sx_PrintPage.asp?newsID=9