Ιστορία

Ιστορία

Στην αρχή εμείς οι Φινλανδοί της Βόρειας Ελλάδας συναντιόμασταν σε σπίτια και ταβέρνες για διάφορες αφορμές. Το 1994 η ίδρυση του Φινλανδικού Σχολείου Θεσσαλονίκης μας «ανάγκασε» να ιδρύσουμε έναν μη επίσημο σύλλογο Φινλανδών Θεσσαλονίκης .

Με τον καιρό οι μαθητές του σχολείου αυξήθηκαν και η λειτουργία του ανεπισήμου συλλόγου επεκτάθηκε σε τέτοιο βαθμό, που ήρθε η ώρα να επισημοποιηθεί ο σύλλογος μας. Έτσι ιδρύθηκε ο Φινλανδικός Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας την 1η Απριλίου 2001. Τα ιδρυτικά μέλη έφτασαν στους 29. Ο καινούριος σύλλογος πήρε το σχολείο υπό την προστασία του.