Διοικητικά όργανα και διεύθυνση

Διοικητικά όργανα και διεύθυνση

Το Φινλανδικό σχολείο διοικείται εν μέρει από το Φόρουμ γονέων και εν μέρει από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Πρόεδρος: (Η) Annukka Poikkeus-Larionov
Ταμίας: (Ο) Marko Suomalainen
Δασκάλα: (Η) Outi Holopainen
Δασκάλα: (Η) Maria Psitillis
Δασκάλα: (Η) Annukka Poikkeus-Larionov

Επίσης στη διοίκηση συμμετέχει ο ένας ο γονέας από κάθε οικογένεια.