Alfred Kordelinin säätiön tunnustuspalkinto Suomi-koulujen tuki ry:lle

06/11/2018

Lähde: Alfred Kordelinin säätiö www.kordelin.fiSuomi-Seura ry:n Facebook sivut ja Suomi-koulujen tuki ry:n Facebook sivut

Alfred Kordelinin säätiö on jakanut apurahoina 3,4 miljoonaa euroa ja myöntänyt neljä Alfred Kordelinin -palkintoa yhteensä € 120.000. € 30.000 arvoinen Alfred Kordelinin -palkinto myönnettiin akatemiaprofessori Hannu Salmelle, kirjailija Riina Katajavuorelle, taiteilijaryhmä IC-98:lle ja Suomi-koulujen tuki ry:lle

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on työssään merkittävällä tavalla toiminut suomalaisen sivistyksen puolesta. Alfred Kordelinin säätiö on jakanut apurahoja keskeytyksettä vuodesta 1920 lähtien. 

Palkintoperustelut

Suomi-koulut ovat suomen kielen ja kulttuurin vaalijoita vankalla 60 vuoden kokemuksella. Tällä hetkellä noin 140 koulussa opiskelee yli 4000 lasta ja nuorta 45 eri maassa, kaikissa maanosissa. Suomi-koulut antavat täydentävää opetusta väliaikaisesti ja vakinaisesti ulkomailla asuville kouluikäisille ylläpitääkseen ja vahvistaakseen heidän äidinkielen osaamistaan. Samalla koulut perehdyttävät laajemminkin Suomen historiaan ja kulttuuriin, sillä suomi ei välttämättä ole kaikkien oppilaiden ykköskieli. Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvuus on tärkeä selviytymisen ja jaksamisen lähde vieraassa ympäristössä eläville lapsille ja nuorille. Tässä Suomi-koulut tekevät arvokasta ja korvaamatonta työtä. Koulut toimivat myös tärkeinä kohtaamispaikkoina lasten vanhemmille. Suomi-koulut rohkaisevat ja motivoivat vanhempia suomen kielen käyttöön ja sen arvostamiseen. Näin ne ovat tärkeänä tukena lasten kielellisessä kehityksessä sekä kasvatuksessa aitoon monikielisyyteen. Suomi-koulut toimivat vapaaehtoisvoimin. Vuosittaiset koulutuspäivät ja opetussuunnitelmat takaavat opetuksen yhdenmukaisen tasokkuuden. Ympäri maailmaa vaikuttava kunnianhimoinen ruohonjuuritason kulttuurinen kasvatustyö jää kotimaassa helposti huomiotta.

Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtajan kiitospuhe palkinnon antamisen yhteydessä

Arvoisa juhlaväki,

Kiitos. Valtava kiitos!

Jo J.V. Snellman on todennut aikoinaan, että ”Kieli ei kiinnitä yksilöä yksin isänmaahan, vaan heimoon yleensä.” Tässä lausahduksessa kiteytyy Suomi-koulujen toiminta nykyisessä, kovin nopeatempoisessa ja toisinaan niin rajattomalta tuntuvassa maailmassamme. Suomi-koulussa pääsemme kielen kautta mukaan suomalaisten joukkoon – Suomen tunteisiin, taiteisiin ja tietoon.

Suomi-koulujen tuki ry. on nöyrän kiitollinen saamastaan tunnustuksesta, tästä palkinnosta, josta emme osanneet edes unelmoida. Heti alkuun haluan todeta, että vaikka saankin edustaa Suomi-koulujen tuki ry.:tä tänä iltana, Suomi-koulujen tuki ry. on yhtä kuin ne kaikki yli neljätuhatta suomikoululaista ympäri maailman – Australiasta Argentiinaan. Tämä palkinto menee suoraan ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille.

Kaikilla näillä lapsilla ja nuorilla on ilo ymmärtää suomea. Suomi on mahtava salakieli ulkomailla, monen perheen ”oma juttu”. Ulkosuomalaiset lapset ovat poikkeuksetta ylpeitä toisesta tai kolmannesta kotimaastaan, mutta he tarvitsevat tukea kielen monipuoliseen kehittymiseen, suomen kielen lukutaidon vahvistamiseen sekä kulttuurimme ymmärtämiseen.

Kiitos Alfred Kordelinin säätiölle tämän tuen lisäämisestä ja monipuolistamisesta tänä iltana saadun palkinnon avulla.

Palkinnosta kuultuani luin Kordelinista hieman enemmän. Kordelinin elämästä on todettu:

”Yhtäältä Kordelin itse osasi oikein lukea ajan merkit ja hyödyntää piilevät mahdollisuudet. Toisaalta hän välttämättä tarvitsi liiketoimintaansa eri alojen asiantuntijoiden apua…”

ja kuvaus jatkuu, kun puhutaan Kordelinin työnteosta:

Toisaalta Kordelin osasi – silloin kun ankaralta työnteoltaan malttoi – olla mainio seuramies ja järjestikin ystävilleen mieleenpainuvia juhlia.

Voisin tässä lauseessa korvata Kordelin nimen termillä Suomi-koulu:

”Yhtäältä Suomi-koulut osaavat lukea ajan merkit ja hyödyntää piilevät mahdollisuudet. Toisaalta Suomi-koulut tarvitsevat koulujen toimintaan eri asiantuntijoiden apua.

Toisaalta Suomi-koulut osaavat -silloin kun ankaralta työnteoltaan malttavat – olla mainioita seuramiehiä ja Suomi-koulut järjestävätkin ystävilleen mieleenpainuvia suomalaisia juhlia.”

Maailmalla toimivat Suomi-koulut eivät ole vain suomen kielen opetuspaikkoja. Ne toimivat maamme peileinä maailmalla ja kokoavat alueen suomalaiset, pohjoismaalaiset ja muut Suomen ystävät yhteen.

Suomi-koulujen asema on vahvistunut ja jäsentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maailman muuttoliikkeet ja aikamme alati muuttuva mediayhteiskunta on osoittanut, kuinka tärkeänä oman kielen, omien juurien ja oman kulttuurinen vaalimista pidetään. Kuinka tärkeää suomalainen ajattelu ja toimintakulttuuri oikeastaan on. Kuinka kielen ja kulttuurin osaaminen, hahmottaminen ja sen vivahteiden tunnistaminen on avain monikulttuuriseen dialogiin, suvaitsevaisuuteen, rauhaan.

Päätän Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen viisauteen:

”Kieli on ihmisen kaikki.”

Kiitos.

Veera Toivonen, pj.

Liity jäseneksi!

Liity Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran jäseneksi!
Lue seuran säännöt täältä tai lataa ne täältä
Lataa jäsenhakemus ja lähetä se meille sähköpostilla seura@suomi-seura.gr