Τα Φινλανδικά Σχολεία Ελλάδας και Κύπρου

Φινλανδικό σχολείο Αθηνών

Δασκάλα: Pa­u­li­i­na Mä­k­i­nen-Lou­kas
Τηλ: +30 210 4653049, +30 695 60 24 393
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pa­u­li­i­naspho­ne@hot­mail.com
http://ate­e­nan-pi­reuksen­su­o­mik­ou­lu.fi

Φινλανδικό σχολείο Θεσσαλονίκης
Πλαταιών 10, 54249 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική διεύθυνση: th­su­o­mi-kou­lu@su­o­mi-seu­ra.gr

Δασκάλα: Outi Ho­lo­pai­nen
Τηλ: +30 697 97 74 482

Δασκάλα: Μαρία Καρολίνα Ψυτίλλη
Τηλ: +30 697 62 58 428

Φινλανδικό σχολείο της Κω
Στυλιανού Θυμανάκη 3, 85300 Κως

Δασκάλα: Ma­ri­ka Nur­mi
Τηλ: +30 693 87 15 550
Τηλ σχολείου: +30 22420-29066
Ηλεκτρονική διεύθυνση: skou­lu@gmail.com

Φινλανδικό σχολείο της Λεμεσού

Δασκάλα: San­na Mar­ki­dou
Ηλεκτρονική διεύθυνση: san­naca­drex@hot­mail.com

Φινλανδικό σχολείο του Ρέθυμνου
P.O. Box 535, 74 102 Ρέθυμνο, Κρήτη

Δασκάλες: Anna Hovi και
Ri­ik­ka Tur­pe­i­nen-Tsi­le­da­ki
Ηλεκτρονική διεύθυνση: re­suk­ou­lu@gmail.com

Φινλανδικό σχολείο της Ρόδου
SPOR, Γεωργίου Σεφέρη 108, 851 00 Ρόδος

Δασκάλα: Ma­ri­ka Kärk­kä­i­nen
Τηλ: +30 694 59 66 251
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ma­ri­ka01@ya­hoo.com

Φινλανδικό σχολείο Χανιών

Δασκάλα: Rit­va Pöllä­nen-Psa­rouda­ki
Τηλ: +30 28210 42 317
Ηλεκτρονική διεύθυνση: rit­va­nek­ku@ya­hoo.gr

Δασκάλα: Pet­ra Stra­touda­ki
Τηλ: +30 697 36 66 270
Ηλεκτρονική διεύθυνση: petra­stra­touda­ki@hot­mail.com

Δασκάλα: Pirk­ko Aal­to-Garo­fa­la­ki
Τηλ: +30 697 58 51 305
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pirk­ko­aal­to@ya­hoo.com

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr