Τι είναι ο Φινλανδικός Σύλλογος;

Φινλανδικός Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας

Είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός σύλλογος με σκοπούς καθαρά πνευματικής, επιμορφωτικής και πολιτιστικής φύσης.

Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του είναι

  1. η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η προώθηση της πνευματικής συνεργασίας και η φροντίδα της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ
    • των μελών του και των δήμων και κοινοτήτων της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών όπου κατοικούν Φινλανδοί
    • των μελών του με τοπικούς πολιτιστικούς και φοιτητικούς συλλόγους
    • των μελών του και άλλων εθνικών ομάδων.
  2. να γίνει γνωστή η Φινλανδία και η Φινλανδική κουλτούρα και ο πολιτισμός

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr